Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning

Ledarskapsutbildning har för många blivit en viktig del av utvecklingen som ledare och chef. Vi på Hjärtum Utbildning har därför utbildningar för chefer och ledare på både nybörjarnivå och mer erfaren nivå. I denna blogg skriver vi om ledarskapsutbildning i allmänhet. Om du vill se alla våra utbildningar och få tips för din kompetensutveckling rekommenderar vi ett besök på vår hemsida.

Professionella utbildningsledare

Våra utbildningar är ledda av professionella utbildningsledare, som har många års erfarenhet av ledarskap. Dessutom är de pålästa om senaste forskningen, till exempel hjärnforskningen. Hjärnan spelar en stor roll i hur du leder andra och med rätt kunskaper kan du lära dig nyttja nya sidor av dig själv. Det är viktigt att känna till såväl starka och svaga sidor av sig själv. Under en ledarskapsutbildning får du tillfälle att lära dig mer om dig själv och kan få hjälp att se vad du behöver utveckla mer. Du får insikter om hur du kan bli ännu bättre inom de ledarskapsområden som du redan behärskar bra. Kontentan blir att efter en utbildning har du helt enkelt fått redskap för att bli en ännu bättre ledare.

Lär dig att bli en ledare

Att ledarskapsutbildning är viktigt inser man lätt. Det blir tydligt när man ser att förändringar i sättet att se på ledaren och den enorma tekniska utvecklingen gör det är svårt att hänga med i allt nytt som händer. Driften av den dagliga verksamheten tar det mesta av kraften. Det blir då inte så mycket tid över till nya insikter. Att avsätta ett par dagar för sin egen utveckling är ett bra tips för att få tid till att förkovra sig. Idag är det inte svårare än att sätta sig framför datorn så kan man ta del av en ledarskapsutbildning som är (nästan) lika bra som att gå den på plats.

Du lär dig om att sätta och följa upp mål, att ge feedback, att lyfta medlemmarna i ditt team, om grupputveckling mm mm. Massor med nyttiga lärdomar med andra ord, som tillsammans kommer att utöka dina ledarkunskaper och bygga på dina färdigheter som ledare.

Ledarskapsutbildning lär dig om mål

För att som chef kunna följa att verksamheten går i rätt riktning behöver man med jämna mellanrum följa upp att medarbetarna är på väg mot målen. En ledarskapsutbildning ger dig verktyg för detta. Att ha regelbundna uppföljningar med medarbetarna ger en möjlighet att prata om hur deras väg mot målen går och om de behöver stöd av dig som chef. Du visar då också som chef att du är intresserad både av deras bidrag till verksamheten, men också av deras resonemang kring att ta sig mot målen.

Undervisning för ledaren

En utbildning ger matnyttig undervisning i att formulera mål. Du lär dig att beroende på målens omfattning och verksamhetens volym bör du som chef bedöma vad som är rimliga intervall för uppföljning. Under utbildningen får du öva och diskutera kring hur detaljerat du vill följa upp målen. Du inser att det är en balansgång att ge handlingsutrymme till medarbetarna att lösa uppgifter på egen hand, och samtidigt följa upp att de har mognaden att utföra uppgifterna. I din måluppföljning kan du då välja att be medarbetarna att berätta om hur de arbetar mot målen, för att skapa dig en bild av om de behöver mer stöd eller mer detaljerad styrning.