Innehållet i en ledarskapsutbildning

Utbildningens innehåll avgörande

Innehållet i en ledarskapsutbildning är avgörande för om du ska vara nöjd när du lämnar utbildningen. Vad behöver den då innehålla för att vara ”bäst i klassen”? Innehållet kan naturligtvis variera, beroende på målgrupp och inriktning, men här ska vi fokusera på en basutbildning. Hjärtum Utbildning erbjuder mycket bra ledarskapsutbildning. Våra fina kundrecensioner talar sitt tydliga språk. Våra utbildningar leds alltid av erfarna och pedagogiska utbildningsledare. De ser till att du som deltagare lämnar klassrummet utrustade med specifika färdigheter och verktyg i  såväl ledarskapsutbildning för chefer som ledarskap för ledare. Med dessa i verktygslådan är du förberedd för att återvända till arbetsplatsen och tryggt leda andra. Under en grundläggande utbildning lär du dig t ex om coachning, ansvar, förändringshantering och kommunikation.

Ledarskapsutbildning lär dig att coacha

Coachning är en av de bästa metoderna du som ledare kan använda för att frigöra potentialen i gruppen. Visste du att coachningsbara stunder inträffar varje dag? En utbildad ledare med starka coachningsfärdigheter kan fånga dessa stunder och förvandla dem till värdefulla inlärningsupplevelser. Enligt Gallups forskning tycker endast tre av tio anställda att det finns någon på jobbet som uppmuntrar deras utveckling. Här finns således mycket att göra och genom att du lär dig att coacha kan du positivt påverka medarbetarnas engagemang och produktivitet. Coachning som ledarverktyg är mycket effektivt om det används regelbundet. Ge dina medarbetare återkommande feedback och vägledning, så stiger motivation och engagemang både hos individen och gruppen. Feedback utvecklar också dig som ledare.

Studier för ledaren i att ta ansvar

En framgångsrik ledare vet att dennes framgång beror mer på lagets prestationer än sina egna. En ledarskapsutbildning lyfter upp vikten av att leda din grupp med den insikten. Som ledare är du inte en enskild bidragsgivare till framgång eller motgång och kommer heller inte att bedömas på det sättet. Dock är det du som kommer att hållas ansvarig för resultaten, både de goda och de dåliga. Genom utbildning och studier kan ledare bli varse detta faktum och förbereda sig på det. T ex kan du genom uppföljning kontrollera hur teamet och individerna lyckas. Då har du möjlighet att rätta till eventuella avvikelser från målen.

Ledarskapsutbildning lär dig förändringshantering

En organisation är inte en statisk enhet, utan den är i ständig förändring. Förändringar på marknaden, i branschen, personalomsättning, tillväxt och otaliga andra faktorer bidrar till pågående förändringar. Här gäller det att du har lärt dig att situationsanpassa ditt ledarskap genom en ledarskapsutbildning. Oavsett om förändringarna medarbetarna upplever förändringarna som en krusning eller en tidvattenvåg, måste du som ledare vara beredd att leda dem genom förändringarna. Detta är svårt att klara utan att ha fått vägledning genom en utbildning. Utbildning i förändringsledning bör vara en del av utbildningsplanen för dig som ledare. Då säkerställer du att du vet hur du ska agera och hur du uppvisar ett starkt ledarskap under vilken förändring som helst.

Lär dig att leda med inspiration och inte auktoritet

Effektiva och bra ledare får inte saker gjorda med auktoritet. Istället inspirerar, övertalar och uppmuntrar de andra att förverkliga sin vision. Innehållet i en ledarskapsutbildning brukar omfatta ett avsnitt om hur du engagerar och motiverar din grupp. På ett sätt är du som ledare en influencer. Genom ditt sätt att agera och vara utövar du ditt inflytande på medarbetarna. Du kräver inte att anställda gör något på grund av din auktoritet, utan för att de håller med dig i din vision. På detta sätt kan du bygga relationer, anpassa prioriteringar och hitta en win-win som i slutändan leder till slutförda projekt och levererade resultat.

Ledarskapsutbildning lär ut kommunikation

Kommunikation är ofta en hörnsten i en ledarskapsutbildning. Du lär dig att kommunicera effektivt och i rätt format. Kommunikation är inte en färdighet som du kan lära sig genom att bara läsa, titta på en video eller lyssna på en presentation om den. Här behöver du utbildning och praktik. I en ledarroll sker kommunikation ständigt. Du kommunicerar genom presentationer, en-mot-en-konversationer, telefonsamtal, sms, videokonferens och e-post. Du gör klokt i att skaffa dig kunskaper inom kommunikation. Denna färdighet behöver bli optimerad för att vara relevant och användbar för dagens och morgondagens ledare.

Innehållet i en ledarutbildning

För att överbrygga klyftan mellan önskan om ett utmärkt ledarskap och verkligheten är det bra att titta på innehållet i en ledarskapsutbildning. Innehållet ska matcha dina behov och ge dig kraft att utveckla din ledarskapsstrategi för utbildning och utveckling. Fundera på vilka företagsspecifika utmaningar ni har och vilka kraven i er organisation. Be gärna om andra ledares input, så att du väljer en utbildning för ledare som är framgångsrik i alla inblandades ögon.